facebook

Twój koszyk jest pusty

0
+48 570 600 340

Regulamin Promocji „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home”


 

 

banner

 


1.Organizatorem programu jest Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J.
z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081546
2.Promocja skierowana jest dla Klientów dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym Mensa Home
3.Niniejszy Regulamin określa zasady działania Kwotowych Kart Rabatowych oraz zasady uczestnictwa w Programie.

 

 

DEFINICJE


Promocja – zorganizowany system pozwalający na nagradzanie jego Uczestników za zakupy w sklepie Internetowym Mensa Home
Uczestnik – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie weźmie udział w promocji i spełni wymogi niniejszego Regulaminu
Organizator – Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J. z siedzibą w 64-100 Leszno, przy ul. Słowiańskiej 22
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.mensahome.eu
Zakup podstawowy – zakup w sklepie internetowym za kwotę min 2500zł brutto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Kupon Rabatowy – kod rabatowy przyznawany Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home”
Towary – towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.mensahome.eu
OGÓLNE


1.W ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje Kupon Rabatowy za zakup towarów następujących Producentów:
- Villeroy & Boch
- Wedgwood
- Royal Albert
- Royal Doulton
- ASA Selection
2.Warunkiem otrzymania Kuponu Rabatowego jest dokonanie jednorazowych zakupów Towarów wyżej wskazanych producentów za kwotę minimum 2500 PLN brutto.
3.Promocja „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home” nie łączy się z innymi promocjami, programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi na Stronie Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe korzystanie z różnych programów partnerskich podczas jednej transakcji.
4.Promocja zostaje zawieszona podczas trwania specjalnych akcji rabatowych, takich jak: „Stylowe Zakupy”, „Przecenna Sobota”, „Niedziela z Rabatami”, „Noc Zakupów”, itp. Szczegóły będą aktualizowane na stronie Sklepu Internetowego.
5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Karta Rabatowa wydana Uczestnikowi przestaje być aktywna.
6.Organizator ma prawo odmówić realizacji rabatu w przypadku braku połączenia teleinformatycznego z serwerem Organizatora.
7.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
9. Akcja promocyjna trwa do 23.09.2019r.UCZESTNICTWO


1.Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zamówienia w sklepie internetowym na wyżej wymienionych zasadach.
2.Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne
3.Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba zatrudniona w sieci Mensa Home.
4.Kupon Rabatowy zostaje wydany po dokonaniu zakupów, które spełniły warunki Promocji.


OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1.W celu otrzymania Karty Rabatowej, Uczestnik winien dokonać zakupów dowolnych Towarów marek:
- Villeroy & Boch
- Wedgwood
- Royal Albert
- Royal Doulton
- ASA Selection
na kwotę co najmniej 2500 PLN brutto z wyłączeniem punktu 3.
2.Za każde wydane 2500zł na zakup produktów wymienionych marek w punkcie 1. Uczestnik otrzyma Kupon Rabatowy o równowartości 1000 zł rabatu rozliczanego przy kolejnych zakupach za wartość wyższą niż 1001 zł.
3.Do wartości 2500zł nie wliczają się produkty promocyjne producentów wymienionych w punkcie 1 (produkty, które w sklepie internetowym posiadają 2 ceny)
4.Kupon Rabatowy uprawnia do obniżenia wartości kolejnych zakupów w wyznaczonym terminie.
5.Kupon Rabatowy zostaje aktywowany po 20 dniach od dnia wydania i ważny jest przez 7 dni. Dokładny termin wskazany zostanie w kuponie rabatowym. Kupon zostanie dołożony do zamówienia Zakupu Podstawowego.
6.Aby zrealizować Kupon Rabatowy, Uczestnik powinien wpisać kod rabatowy w pierwszym etapie koszyka, w polu „Kupon Rabatowy” (w wyznaczonym terminie).
7.Z promocji nie można skorzystać podczas realizacji Karty Podarunkowej, Kwotowej Karty Rabatowej i podczas korzystania z Programu Lojalnościowego.
8.Jeżeli Uczestnik kupuje kilka produktów, wykorzystywany rabat podzielony zostanie proporcjonalnie pomiędzy wszystkie produkty i proporcjonalnie obniży cenę każdego produktu.
9.Podczas realizacji rabatu nie przysługuje prawo do wydania nowego kuponu rabatowego.
10.Wartość rabatu nie podlega wymianie na gotówkę.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania rabatu.
12.W przypadku pytań w sprawie zakupu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570-600-340 w dni robocze w godzinach 8-16 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@mensahome.eu


ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU


1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania rabatu, chyba, że Uczestnik złamał postanowienia Regulaminu.
3.Promocja trwa do 23.09.2019r.
4.Fakt zamknięcia lub zawieszenia Promocji przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Punktów w gotówce.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE. REKLAMACJE


1.Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja winna być złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie.   Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny Firmy: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno lub za pomocą wiadomości e-mail administrator@mensahome.eu
2.W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
3.Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4.Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.


Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2019r. Zastrzega się wprowadzenie zmian.