facebook

Twój koszyk jest pusty

0
+48 570 600 340

Regulamin Promocji w Salonach Stacjonarnych „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home”
1. Organizatorem programu jest Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J.  z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 22, 64-100 Leszno, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081546

2. Promocja skierowana jest dla Klientów dokonujących zakupów w Sklepach Stacjonarnych Mensa Home. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Kwotowych Kart Rabatowych oraz zasady uczestnictwa w Programie.


DEFINICJE


Promocja – zorganizowany system pozwalający na nagradzanie jego Uczestników za zakupy w sklepach sieci Mensa Home.

Uczestnik – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie weźmie udział w promocji i spełni wymogi niniejszego Regulaminu

Organizator – Firma Handlowa KOWALIK K. Kowalik, D. Kowalik Sp. J. z siedzibą w 64-100 Leszno, przy ul. Słowiańskiej 22

Sklep Stacjonarny – stacjonarny sklep sieci Mensa Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów znajduje się na stronie internetowej www.mensahome.eu w sekcji „Nasze sklepy”

Zakup podstawowy – zakup w sklepie stacjonarnym za kwotę min 2500zł brutto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Bonus – rabat przyznawany Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home”

Towary – towary oferowane do sprzedaży w Sklepach Stacjonarnych.


OGÓLNE


1. W ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje Bonus za zakup towarów następujących Producentów:

- Villeroy & Boch

- Rosenthal

- Wedgwood

- Royal Albert

- Royal Doulton

- ASA Selection

2. Warunkiem otrzymania Bonusu jest dokonanie jednorazowych zakupów Towarów wyżej wskazanych producentów za kwotę minimum 2500 PLN brutto. 

3. Otrzymany Bonus należy wykorzystać bezpośrednio po dokonaniu zakupu podstawowego.

4. Promocja „Zyskaj do 40% na następne zakupy w Mensa Home” nie łączy się z innymi promocjami, programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w Salonach Mensa Home. Nie jest możliwe korzystanie z różnych programów partnerskich podczas jednej transakcji.

5. Promocja zostaje zawieszona podczas trwania specjalnych akcji rabatowych, takich jak: „Stylowe Zakupy”, „Przecenna Sobota”, „Niedziela z Rabatami”, „Noc Zakupów”, itp. Szczegóły dostępne będą u sprzedawców podczas trwania tych akcji.

6. Podczas uczestnictwa w Promocji w Sklepie Stacjonarnym nie ma możliwości zwrotu ani wymiany zakupionych produktów objętych akcją promocyjną.

7. Organizator ma prawo odmówić realizacji rabatu w przypadku: - próby realizacji rabatu w innym dniu niż podczas zakupu podstawowego; - braku połączenia teleinformatycznego z serwerem Organizatora.

8. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania rabatów.

10.  Akcja promocyjna trwa do 23.09.2019r.

11. Promocja w salonach zlokalizowanych w: Galerii Zielone Arkady w Bydgoszczy, Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, Starym Browarze w Poznaniu, Silesia City Center w Katowicach, Galerii Krakowskiej w Krakowie zostaje zredukowana pod względem ilości marek biorących udział w promocji.

Promocja w tych salonach dotyczy jedynie marki Rosenthal ( wybrane kolekcje: Biała Maria, Maria Crystal, DiVino, Sanssouci Weiss, Sanssouci Elf. Gold, z wykluczeniem zestawów w kartonach prezentowych)


UCZESTNICTWO


1. Uczestnikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Promocji.

2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne

3. Osoba przystępująca do Programu oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem.

4. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez wyrażenie słownej chęci wzięcia udziału w Promocji.

5. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba zatrudniona w sieci Mensa Home.
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


1. W celu otrzymania Bonusu, Uczestnik winien dokonać zakupów dowolnych Towarów marek:  - Villeroy & Boch - Rosenthal - Wedgwood - Royal Albert - Royal Doulton - ASA Selection na kwotę co najmniej 2500 PLN brutto. Z wyłączeniem punktu 6 oraz ograniczeń wynikających z punktu 7.

2. Na tymczasowym kuponie przypisany zostanie Bonus, dzięki któremu podczas kolejnego zakupu obniżona zostanie wartość zakupów.

3. Za każde wydane 2500 zł na zakup produktów wymienionych marek w punkcie 1. Uczestnik otrzymuje Bonus o równowartości 1000 zł rabatu rozliczanego przy kolejnych zakupach za wartość wyższą niż 1001 zł.

4. Bonus powinien zostać zrealizowany bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Podstawowego za kwotę 2500zł, które spełniły warunki Promocji.

5. Bonus udzielony i rozliczony może zostać tylko w dniu, w którym został dokonany Zakup Podstawowy.

6. Do wartości 2500zł nie wliczają się produkty promocyjne producentów wymienionych  w punkcie 1.

7.  W przypadku zakupów produktów marki Rosenthal w promocji biorą udział tylko produkty z kolekcji: Biała Maria, Maria Crystal, Sanssouci Gold, Sanssouci White, DiVino z wyłączeniem gotowych zestawów w kartonikach prezentowych.

8. Jednocześnie można skorzystać z Promocji podczas płatności Kartą Podarunkową.

9. Nie można skorzystać z Promocji podczas realizacji Kwotowej Karty Rabatowej lub realizacji Karty Stałego Klienta.

10. Bonusu nie można zrealizować w przypadku zakupu produktów objętych promocją „wielosztukową”.

11.  Jeżeli Uczestnik kupuje kilka produktów, wykorzystywany rabat podzielony zostanie proporcjonalnie pomiędzy wszystkie produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu. 

12. Podczas realizacji rabatu nie przysługuje prawo do wydania nowego kuponu rabatowego.

13. Wartość rabatu nie podlega wymianie na gotówkę. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania rabatu.ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie.  Informacja o zmianie zostanie zamieszczona w Sklepach Stacjonarnych sieci Mensa Home. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania rabatu, chyba, że Uczestnik złamał postanowienia Regulaminu.

3. Promocja trwa do 23.09.2019r. 

4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Promocji przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Bonusu w gotówce.POSTANOWIENIA KOŃCOWE. REKLAMACJE


1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja winna być złożona w terminie 14 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie.  Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na adres korespondencyjny Firmy: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno lub za pomocą wiadomości e-mail administrator@mensahome.eu

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Treść Regulaminu dostępna jest we wszystkich Sklepach Stacjonarnych.     


 

Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2019r. Zastrzega się wprowadzenie zmian.

Wprowadzono zmiany dnia 31.07.2019r., które wchodzą w życie z dniem 01.08.2019r. (Rozdział: „OGÓLNE”, dodano punkt 11.)