Alessi Alessandro Mendini

Alessandro Mendini urodził się w Mediolanie w 1931 roku. Jego ponadczasowe projekty zmieniły sposób myślenia o projekcie użytkowym. Odegrał dużą rolę w rozpowszechnianiu postmodernizmu oraz przedstawił ideę “re-designu” w nowej odsłonie. Na nowo wymyślił wizerunek marki Alessi, dla której był konsultantem meta projektowym.
Jego prace dały wyraz przekonaniu, że nie jest już możliwe stworzenie czegoś całkowicie nowego, oderwanego i odrębnego od projektów z przeszłości. Wizja Mendiniego opierała się na zastosowaniu jasnych kolorów i dziwnych dekoracji, które ujawniały się także w jego projektach dla marki.
Zaprojektował on dla Alessi wiele produktów, lecz najbardziej wyróżnia się seria Anna. Alessandro Mendini oprócz projektów dla marki realizował także prace dla Philips, Swarovski, Bisazza i Swatch, a także tworzył koncepty architektoniczne. Projektant zmarł 18 lutego 2018 roku, pozostawiając po sobie imponujące dziedzictwo kulturowe.