Elektroodpady

Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego

Zapewniając właściwą utylizację urządzeń, przyczyniamy się do ochrony naturalnego środowiska, a tym samym do poprawy stanu zdrowia człowieka oraz jakości jego życia.

       


Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne, z uwagi na zawarte w nim odpady niebezpieczne. 

Obowiązkiem użytkownika (gospodarstwa domowego) jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku zakupu nowego sprzętu elektrycznego na wyraźną prośbę Klienta możemy odebrać zużyty sprzęt (o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje). W takim przypadku należy skontaktować się z nami za pomocą telefonu lub e-maila. W momencie dostarczenia nowego sprzętu przez kuriera, należy wydać kurierowi zapakowany zużyty sprzęt elektryczny (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym).

Zużyty sprzęt można oddać również do specjalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanych na terenie każdej gminy lub regionu.

BDO: 0004976697

Mapy takich punktów znajdują się między innymi na stronach internetowych:

http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html
http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa