Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania ze sklepu internetowego www.mensahome.eu, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.mensahome.eu, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 
§ I. SPRZEDAWCA
 
Sklep internetowy mensahome.eu znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mensahome.eu i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu od Sprzedawcy.
 
Sprzedawca:
 
MENSAHOME.COM z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000445223, NIP 6972307261, REGON 302317683.
 
Biuro Obsługi Klienta:
 
ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno
Tel: 731-369-369 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
E-mail: sklep@mensahome.eu 
 
 
§ II. ZAMÓWIENIA
 
1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.mensahome.eu – w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny – stanowią informację handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
2. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) za pośrednictwem sklepu internetowego www.mensahome.eu Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do „Koszyka”) i wypełnić formularz adresowy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy.
 
Kupujący otrzyma od Sprzedawcy automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca zamówienie otrzymał: Zamówienie zostało złożone w sklepie MensaHome.eu/ Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).
 
Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia: Zamówienie zostało przekazane do realizacji/Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 
3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mensahome.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów, o ile w §V ust. 3 nie zastrzeżono inaczej, należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki i płatności za pobraniem (jeśli została wybrana) wyliczone w oparciu o § V pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 
4. Akcje promocyjne, promocje specjalne, wyprzedaże dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.mensahome.eu nie łączą się.
 
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.
 
6. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza adresowego na stronie internetowej www.mensahome.eu danymi osobowymi (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania/adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.
 
7. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.mensahome.eu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej www.mensahome.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@mensahome.eu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 
8. Towarami dostępnymi w sklepie są towary, które można dodać do „Koszyka”. Kupujący może zapytać Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila: sklep@mensahome.eu o dostępność Towaru. W ciągu kilku dni Kupujący otrzyma wiadomość z informacją o terminie pojawienia się towaru w sklepie internetowym www.mensahome.eu.
 
9. Kupujący rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania wiadomości: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji” / „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres e-mail: sklep@mensahome.eu.
 
10. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:
 
a. Kupujący na stronie sklepu internetowego www.mensahome.eu może przeglądać towary.
 
b. Wybrane przez siebie towary Kupujący może dodać (jeśli są dostępne w sklepie internetowym) do koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodać do koszyka”.
 
c. Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć na przycisk z ikoną koszyka.
 
d. Ilość poszczególnych towarów w koszyku można zmienić. Aby zrezygnować z wybranego produktu należy kliknąć przycisk „Usuń”.
 
e. Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy – powinien jego numer wpisać w polu „Kupon rabatowy”.
 
f. Aby zakończyć wybór towarów, Kupujący powinien wybrać formę dostawy a następnie kliknąć przycisk „Dalej”, może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk „Wróć do sklepu i dodaj więcej produktów”.
 
g. Po przejścia do etapu „Dane adresowe i osobowe” - Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza adresowego, a po zakończeniu wprowadzania danych o kliknięcie przycisku „Dalej”
 
h. Na etapie „Podgląd Zamówienia” wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia:
 
 zamówiony towar,
 ilość zamówionego towaru,
 cena łączna,
 forma dostawy,
 przewidywany czas dostawy.
 
i. Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w „Koszyku”) powinien nacisnąć przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, którego naciśnięcie nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu „Podsumowanie”.
 
j. Na etapie „Dokonanie płatności” Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności.
 
k. Fakt otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę potwierdzany jest za pomocą automatycznej zwrotnej wiadomości (Zamówienie zostało złożone w sklepie MensaHome.eu/Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia) wysyłanej na adres e-mail Kupującego podany w formularzu adresowym.
 
 
§ III. KONTO
 
1. Każdy Kupujący może założyć indywidualne konto w sklepie internetowym www.mensahome.eu. Założenie konta nie jest wymagane do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.mensahome.eu.
 
2. Poprzez założenie konta w sklepie internetowym www.mensahome.eu Kupujący uzyskuje możliwość łatwej edycji swoich danych oraz dostęp do dodatkowych opcji:
 
a. możliwość złożenie zamówienia bez potrzeby ponownego podawania swoich danych,
b. przeglądanie historii zakupów,
c. monitorowanie statusu złożonych zamówień.
 
3. Rejestracja konta w sklepie internetowym www.mensahome.eu odbywa się poprzez wypełnienie przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, który zawiera następujące dane:
a. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, hasło,
b. w przypadku Przedsiębiorców i innych podmiotów: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres e-mail, hasło.
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji.
 
5. Rejestracja Konta zostanie potwierdzana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 
 
§ IV. WYSYŁKA
 
1. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o czasie, którego potrzebujemy na jego wysłanie. O dacie wysyłki paczki decyduje produkt, na który trzeba poczekać najdłużej.
 
Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od złożenia zamówienia do momentu jego wysłania z naszego magazynu. Dla zamówień opłacanych przelewem tradycyjnym czas realizacji  liczy się od momentu, gdy otrzymamy potwierdzenie płatności.
 
Wszystkie terminy są wyliczone w oparciu o dni robocze. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są przekazywane do realizacji w pierwszy możliwy dzień roboczy.
 
2. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pośrednictwem systemu ratalnego, Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie czasu przesyłki, na który trzeba poczekać najdłużej. – liczonych od następnego dnia pod dniu, w którym Sprzedawca otrzymał podpisana umowę kredytową pomiędzy Kupującym, a operatorem PayU.
 
3. Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, który chciałby wysłać towar za granicę Rzeczypospolitej Polskiej proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
4. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz InPost,  w terminie ustalanym pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku.
 
5. Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania).Przesyłki Sprzedawcy zabezpieczone są firmową taśmą klejącą Sprzedawcy.
 
W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący proszony jest z  Kurierem sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera), sporządzić dokumentację zdjęciową potwierdzającą istnienie wady oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.
 
W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera - Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie – co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji do Kuriera.
 
 
§ V. PŁATNOŚĆ
 
1. Jeżeli płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia / „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane (nie dotyczy „Płatności przy odbiorze”). Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 
2. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówiony towar/-y:
 
a. płatność online przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.; przy płatnościach online czas realizacji transakcji rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym doszło do pozytywnej weryfikacji i akceptacji płatności przez Blue Media S.A.
 
b. kartą płatniczą przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą jest Blue Media S.A.; przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym doszło do pozytywnej autoryzacji transakcji przez Blue Media S.A.; dostępne są płatności za pomocą kart Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 
c. płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU.
 
d. płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU.
 
e. przelew tradycyjny na rachunek firmowy.
 
f. płatność za pobraniem.
 
3. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 
a. Kurier DPD 13,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny.
 
b. Kurier InPost 11,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny.
 
c. Paczkomaty InPost 11,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny. Przy wyborze opcji "Paczkomaty InPost" nie jest możliwa formy płatności za pobraniem.
 
W przypadku wybrania "Płatności za pobraniem" należy doliczyć dodatkowo 5 złotych brutto.
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów do 249,99 złotych brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów równej albo wyższej od 250,00 zł brutto koszty przesyłki i płatności za pobraniem (jeśli dotyczy) pokrywa Sprzedawca.
 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 
 
§ VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 
1. Konsument (w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny) albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (zwani w niniejszym regulaminie Konsumentem), który/a zawarł/a umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 
b. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [po przez wysłanie pisma pocztą na adres: Mensa Home, ul. Balonowa 49, Leszno, 64-100, skontaktowanie się z nami pod numerem 731 369 369 lub pod adresem email sklep@mensahome.eu] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno). Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 
Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno.
 
Konsument proszony jest o zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w transporcie.
 
6. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 
8. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie przesyła Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 
l. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 
§ VII. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ TOWARU:
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 
3. Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
4. Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.mensahome.eu towary są nowe i pełnowartościowe. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
 
 
§ VIII. REKLAMACJE
 
1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.mensahome.eu Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 
2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 
3. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 
b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 
4. Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać np. pisemnie na adres: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno (z dopiskiem „Reklamacja”).
 
5. Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
a. reklamowanego towaru,
 
b. pisma reklamacyjnego (w przypadku składania reklamacji np. w formie pisemnej) – możliwe jest skorzystanie z Formularza reklamacyjnego, którego wzór został załączony pod niniejszym regulaminem (skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe), 
 
c. Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy (np. przedstawiając paragon, fakturę, itd.).
 
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 
7. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: sklep@mensahome.eu.
 
8. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może np. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych oraz zasady dostępu do ww. trybów i procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci → Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych jest MENSAHOME.COM z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, dalej zwana Administratorem. Podstawa prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
 
2. Informacje handlowe są przesyłane na podstawie:
 
 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0344);
 ustawy z dnia 9 grudnia 2019 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460).
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane RODO, administratorem danych osobowych jest MENSAHOME.COM z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, zwana dalej Administratorem.
 
1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
 
a. kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
b. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących promowanie produktów i usług oferowanych przez Administratora danych - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
c. wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 
d. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
 
f. archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
 
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień regulaminu. 
 
3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
 
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 
f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 
4. MENSAHOME.COM. z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych (e-mail: inspektor.danych@mensahome.eu).
 
5. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 
6. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 
7.W związku z występowaniem powierzenia przetwarzania danych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej w myśl art. 28 RODO zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych:

1) MH Distribution Group - Mensahome.Com
2) MH Distribution Group - MH Ren Poland
3) MH Distribution Group - MH 3200
4) MH Distribution Group - MH 7100 Poland
5) MH Distribution Group - MH Gdy Poland
6) MH Distribution Group - MH Kat Poland
7) Mensahome.Com - MH Distribution Group
8) MH 3200 - MH Distribution Group
9) MH Gdy Poland - MH Distribution Group
10) MH Ren Poland  - MH Distribution Group
11) MH Kat Poland  - MH Distribution Group
12) MH 7100 Poland - MH Distribution Group

 
8. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 
§ X. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. W celu skorzystania ze sklepu internetowego www.mensahome.eu potrzebne są w szczególności:  prawidłowo działający komputer/telefon/tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 
2. Kupujący proszony jest o korzystanie z sklepu internetowego www.mensahome.eu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 
§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w sklepie internetowym MensaHome.eu zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.mensahome.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego www.mensahome.eu informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
3. W razie niejasności lub pytań dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
4. W sprawach nieuregulowanychniniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
5. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym www.mensahome.eu konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 
6. Wszelkie opinie oraz pytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@mensahome.eu lub na numer telefonu +48 731 369 369 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).