Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania ze sklepu internetowego www.mensahome.eu, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.mensahome.eu, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 
§ I. SPRZEDAWCA
 
Sklep internetowy mensahome.eu znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mensahome.eu i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu od Sprzedawcy.
 
Sprzedawca:
 

MENSAHOME.COM sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000445223, NIP 6972307261, REGON 302317683.
 
Biuro Obsługi Klienta:
 

ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno
Tel: 731-369-369 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30)
E-mail: sklep@mensahome.eu
 
 
§ II. ZAMÓWIENIA
 
1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.mensahome.eu – w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny – stanowią informację handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
2. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) za pośrednictwem sklepu internetowego www.mensahome.eu Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do „Koszyka”) i wypełnić formularz adresowy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy.
 
Kupujący otrzyma od Sprzedawcy automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca zamówienie otrzymał: Zamówienie zostało złożone w sklepie MensaHome.eu/ Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).
 
Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia: Zamówienie zostało przekazane do realizacji/Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 
3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mensahome.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów, o ile w §V ust. 3 nie zastrzeżono inaczej, należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki i płatności za pobraniem (jeśli została wybrana) wyliczone w oparciu o § V pkt. 3 niniejszego regulaminu.
Sprzedawca nie stosuje mechanizmu indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie informacja o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w dwóch poprzednich zdaniach, nie mają zastosowania.
 
4. Akcje promocyjne, promocje specjalne, wyprzedaże dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.mensahome.eu nie łączą się.
 
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.
 
6. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza adresowego na stronie internetowej www.mensahome.eu danymi osobowymi (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania/adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.
 
7. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.mensahome.eu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej www.mensahome.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@mensahome.eu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 
8. Towarami dostępnymi w sklepie są towary, które można dodać do „Koszyka”. Kupujący może zapytać Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila: sklep@mensahome.eu o dostępność Towaru. W ciągu kilku dni Kupujący otrzyma wiadomość z informacją o terminie pojawienia się towaru w sklepie internetowym www.mensahome.eu.
 
9. Kupujący rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania wiadomości: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji” / „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres e-mail: sklep@mensahome.eu.
 
10. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:
 
a. Kupujący na stronie sklepu internetowego www.mensahome.eu może przeglądać towary.
 
b. Wybrane przez siebie towary Kupujący może dodać (jeśli są dostępne w sklepie internetowym) do koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodać do koszyka”.
 
c. Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć na przycisk z ikoną koszyka.
 
d. Ilość poszczególnych towarów w koszyku można zmienić. Aby zrezygnować z wybranego towar należy kliknąć przycisk „Usuń”.
 
e. Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy – powinien jego numer wpisać w polu „Kupon rabatowy”.
 
f. Aby zakończyć wybór towarów, Kupujący powinien wybrać formę dostawy a następnie kliknąć przycisk „Dalej”, może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk „Wróć do sklepu i dodaj więcej produktów”.
 
g. Po przejścia do etapu „Dane adresowe i osobowe” - Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza adresowego, a po zakończeniu wprowadzania danych o kliknięcie przycisku „Dalej”
 
h. Na etapie „Podgląd Zamówienia” wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia:
 
• zamówiony towar,
• ilość zamówionego towaru,
• cena łączna,
• forma dostawy,
• przewidywany czas dostawy.
 
i. Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w „Koszyku”) powinien nacisnąć przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, którego naciśnięcie nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu „Podsumowanie”.
 
j. Na etapie „Dokonanie płatności” Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności.
 
k. Fakt otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę potwierdzany jest za pomocą automatycznej zwrotnej wiadomości (Zamówienie zostało złożone w sklepie MensaHome.eu/Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia) wysyłanej na adres e-mail Kupującego podany w formularzu adresowym.
 
 11. Informacje zawarte na stronach sklepu internetowej wskazują m.in. na funkcjonalność towaru z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak i kompatybilność
i interoperacyjność towaru z elementami cyfrowymi, interoperacyjnościach treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

§ III. KONTO
 
1. Każdy Kupujący może założyć indywidualne konto w sklepie internetowym www.mensahome.eu. Założenie konta nie jest wymagane do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.mensahome.eu.
 
2. Poprzez założenie konta w sklepie internetowym www.mensahome.eu Kupujący uzyskuje możliwość łatwej edycji swoich danych oraz dostęp do dodatkowych opcji:
 
a. możliwość złożenie zamówienia bez potrzeby ponownego podawania swoich danych,
b. przeglądanie historii zakupów,
c. monitorowanie statusu złożonych zamówień.
 
3. Rejestracja konta w sklepie internetowym www.mensahome.eu odbywa się poprzez wypełnienie przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, który zawiera następujące dane:
a. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, hasło,
b. w przypadku przedsiębiorców i innych podmiotów: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres e-mail, hasło.
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji.
 
5. Rejestracja Konta zostanie potwierdzana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 
 
§ IV. WYSYŁKA
 

1. Przy każdym towarze znajduje się informacja o czasie, którego potrzebujemy na jego wysłanie. O dacie wysyłki paczki decyduje towar, na który trzeba poczekać najdłużej.
 
Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od złożenia zamówienia do momentu jego wysłania z naszego magazynu. Dla zamówień opłacanych przelewem tradycyjnym czas realizacji  liczy się od momentu, gdy otrzymamy potwierdzenie płatności.
 
Wszystkie terminy są wyliczone w oparciu o dni robocze. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są przekazywane do realizacji w pierwszy możliwy dzień roboczy.
 
2. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pośrednictwem systemu ratalnego, Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie czasu przesyłki, na który trzeba poczekać najdłużej – liczonych od następnego dnia pod dniu, w którym Sprzedawca otrzymał podpisana umowę kredytową pomiędzy Kupującym, a operatorem PayU.
 
3. Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, który chciałby wysłać towar za granicę Rzeczypospolitej Polskiej proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
4. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz InPost,  w terminie ustalanym pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku.
 
5. Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania).Przesyłki Sprzedawcy zabezpieczone są firmową taśmą klejącą Sprzedawcy.
 
W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący proszony jest z  Kurierem sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera), sporządzić dokumentację zdjęciową potwierdzającą istnienie wady oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.
 
W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera - Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie – co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji do Kuriera.
 
 
§ V. PŁATNOŚĆ
 
1. Jeżeli płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia / „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane (nie dotyczy „Płatności przy odbiorze”). Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 
2. Kupujący, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówiony towar/-y:
 
a. płatność online przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.; przy płatnościach online czas realizacji transakcji rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym doszło do pozytywnej weryfikacji i akceptacji płatności przez Blue Media S.A.
 
b. kartą płatniczą przy czym podmiotem świadczącym obsługę płatności kartą jest Blue Media S.A.; przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym doszło do pozytywnej autoryzacji transakcji przez Blue Media S.A.; dostępne są płatności za pomocą kart Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro.
 
c. płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU.
 
d. płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU.
 
e. przelew tradycyjny na rachunek firmowy.
 
f. płatność za pobraniem.
 
3. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 
a. Kurier DPD 15,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny.
 
b. Kurier InPost 14,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny.
 
c. Paczkomaty InPost 14,99 złotych brutto - w przypadku płatności przez serwis PayU lub poprzez przelew tradycyjny. Przy wyborze opcji "Paczkomaty InPost" nie jest możliwa formy płatności za pobraniem.
 
W przypadku wybrania "Płatności za pobraniem" należy doliczyć dodatkowo 5 złotych brutto.
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów do 298,99 złotych brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 
Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów równej albo wyższej od 299,00 zł brutto koszty przesyłki i płatności za pobraniem (jeśli dotyczy) pokrywa Sprzedawca.
 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 
4. Kupujący jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji ze Sprzedawcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

§ VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 
1. Konsument (w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny) albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (zwani w niniejszym regulaminie Konsumentem), który/a zawarł/a umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 
b. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [po przez wysłanie pisma pocztą na adres: Mensa Home, ul. Balonowa 49, Leszno, 64-100, skontaktowanie się z nami pod numerem 731 369 369 lub pod adresem email sklep@mensahome.eu] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno). Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 
Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno.
 
Konsument proszony jest o zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w transporcie.
 
6. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

8. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. W tej sytuacji, jeżeli konsument będzie chciał odstąpić od umowy, może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

9. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie przesyła Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 
l. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 
 
§ VII. Niezgodność, prawa i obowiązki, procedura reklamacyjna

Definicje:
1. trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
2. usługa cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
3. towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
4. środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
5. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
6. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
7. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Regulacje dotyczące Konsumenta w całym niniejszym paragrafie mają zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
Rozdział I. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta
Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

I. Towar zgodny z umową

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów
z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto aby towar został uznany za zgodny z umową musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo,
a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność
i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Do towarów z elementami cyfrowymi regulacje rozdz. II, ust. IV pkt. 3 i 4 oraz ust. V pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3 (np. widocznych śladach użytkowania towaru), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający
z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów
w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał
w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru
z umową określonego w rozdz. I ust. II pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru
z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

III. Naprawa lub wymiana

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Sprzedawca może dokonać:
- wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
- naprawy, gdy Konsument żąda wymiany,
jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa
i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego
z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel,
w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

IV. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III pkt 2;
2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III 4-6;
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych
w rozdz. I ust. III;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz
z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawca na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
V. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z rozdz. I ust. III i IV.

Rozdział II. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
Regulacji zawartych w niniejszym regulaminie nie stosuje się do umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego. Dane osobowe - dane osobowe
w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 17).

I. Dookreślenie pojęcia

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem regulacji rozdz. II ust. III pkt. 8 poniżej.

2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, regulacje niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

II. Wyłączenie zastosowania
Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) usług łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, str. 36, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 164 oraz Dz.Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 36) innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej dyrektywy;
2) umów, na mocy których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie
w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji;
3)  treści cyfrowych dostarczanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).

III. Dostarczenie, odstąpienie

1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.

7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy regulacje z rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.

8. Regulacji rozdz. II ust. III pkt 1-7 powyżej nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

IV. Zgodność z umową

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
w szczególności ich:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności
w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków
i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z rozdz. II ust. IV pkt. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów
w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. II ust. IV pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych
w rozdz. II ust. IV, pkt. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony
w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacje rozdz. I ust. I pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w rozdz. II ust. I pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie,
w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w rozdz. II ust. IV pkt. 3 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tej regulacji.

5. Domniemania określone w rozdz. II ust. V. pkt. 1 i 3 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
1) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi,
o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
2) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy
o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

VI. Niezgodność z umową treści lub usługi.

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności
z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową
w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

VII. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do rozdz. II ust. VI pkt. 2 i 3 powyżej;
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z rozdz. II ust. VI pkt. 4 powyżej;
3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w rozdz. II ust. VI;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane
w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

VIII. Zobowiązania Sprzedawcy

1. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w rozdz. II ust. VIII pkt. 1 ppkt. 1-3.

3. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania
z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1, nie będzie wiązać się
z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.

3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie,
o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1.

X. Wypowiedzenie umowy

1. Jeżeli zmiana, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku
o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w rozdz. II ust. X, pkt. 2 lub 3.

2. W przypadku, o którym mowa w rozdz. II, ust. X, pkt. 1 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Regulacje rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.

3. Regulacji rozdz. II ust. X pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

XI. Zasady wykorzystywania treści

1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie będzie wykorzystywał treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Z wyjątkiem regulacji, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt 1-3, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

3. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Regulacja ta nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt. 2.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

XII. Stosowanie regulacji

1. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności towaru
i wykonania usługi, stosuje się regulacje dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

2. Regulacje, o których mowa w rozdz. II ust. 1 powyżej, stosuje się do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi, również w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią. Do takiej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacji rozdziału II nie stosuje się.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były objęte umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi.

Rozdział III. Procedowanie reklamacji

1. W przypadku każdej reklamacji Konsument proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
1.1. reklamacji (zgłoszenia reklamacyjnego)
Wszelkie reklamacje Konsument może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Biura Sprzedawcy lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: sklep@mensahome.eu. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu nie jest obowiązkowe).
W przypadku nieskorzystania z formularza w zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien zawrzeć:
1.1.1. swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),
1.1.2. opis towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, numer zamówienia,
1.1.3. cenę, dzień zakupu i odebrania towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne,
1.1.4. dokładny dzień stwierdzenia niezgodności,
1.1.5. opis  zaistniałej niezgodności (stwierdzonej nieprawidłowości),
1.1.6. okoliczności w jakich dostrzeżono niezgodność,
1.1.7. miejsce w jakim znajduje się / użytkowany jest towar,
1.1.8. oczekiwany sposób załatwienia reklamacji
1.1.9. datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
1.1.10. podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).
1.2. uprawdopodobnienia okoliczności zakupu reklamowanego towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (np. przedstawiając paragon, fakturę, itd.),
1.3. zdjęcia dokumentujące zgłaszaną niezgodność i jej wielkość.
Konsument może przesłać reklamowany towaru, na adres Sprzedawcy: Mensa Home, ul. Balonowa 49, 64-100 Leszno (z dopiskiem „Reklamacja”); Konsument może również dostarczyć osobiście reklamowany towar na wskazany powyżej adres.
2. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Konsument proszony jest
o kontakt z Sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: sklep@mensahome.eu lub telefonicznie.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  
4. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem zawartym w Sklepie internetowym Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą.
5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może np. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych oraz zasady dostępu do ww. trybów i procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci → Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Administratorem danych osobowych jest MENSAHOME.COM z siedzibą w Lesznie, ul. Słowiańska 22, 64-100 Leszno, dalej zwana Administratorem. Podstawa prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor.danych@mensahome.eu.
 
2. Informacje handlowe są przesyłane na podstawie:
 
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0344);
• ustawy z dnia 9 grudnia 2019 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460).
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
 
a. kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
b. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
c. wykonania umowy - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 
d. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 
e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
 
f. archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).
 
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień regulaminu.
 
3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
 
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 
f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 
4. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 
5. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 
6.W związku z występowaniem powierzenia przetwarzania danych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej w myśl art. 28 RODO zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych:
1) MH Distribution Group - Mensahome.Com
2) MH Distribution Group - MH Ren Poland
3) MH Distribution Group - MH 3200
4) MH Distribution Group - MH 7100 Poland
5) MH Distribution Group - MH Gdy Poland
6) MH Distribution Group - MH Kat Poland
7) Mensahome.Com - MH Distribution Group
8) MH 3200 - MH Distribution Group
9) MH Gdy Poland - MH Distribution Group
10) MH Ren Poland  - MH Distribution Group
11) MH Kat Poland  - MH Distribution Group
12) MH 7100 Poland - MH Distribution Group
 
7. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 
§ IX. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. W celu skorzystania ze sklepu internetowego www.mensahome.eu potrzebne są w szczególności:  prawidłowo działający komputer/telefon/tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 
2. Kupujący proszony jest o korzystanie z sklepu internetowego www.mensahome.eu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 
§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w sklepie internetowym MensaHome.eu zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.mensahome.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego www.mensahome.eu informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
3. W razie niejasności lub pytań dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
5. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym www.mensahome.eu konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 
6. Wszelkie opinie oraz pytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@mensahome.eu lub na numer telefonu +48 731 369 369 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Formularz reklamacji
2. Formularz zwrotu