facebook

Twój koszyk jest pusty

0
+48 570 600 340

Regulamin Promocji "Gratis do zakupów"
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Gartis do zakupów”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma Handlowa „KOWALIK” K.Kowalik, D.Kowalik Sp.J. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 22, NIP: 697-10-11-914, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej 1500zł. Akcja promocji obowiązuje w punktach sprzedaży detalicznej „Mensa Home” na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym www.mensahome.eu (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 lipca 2019r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI


 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów za ponad 1500zł.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów za conajmniej 1500zł, aby otrzymać WMF Patelnię 20cm o wartości katalogowej 359zł https://mensahome.eu/produkt/Kuchnia-pl,Patelnie-pl/0744206901-wmf-1-patelnia-ceradur-profi-20cm-1/8039)
 3. Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu wynosi wielokrotność 1500zł
 4. Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.
 5. Na czas innych akcji, promocja "Grati do zakupów" zostaje wyłączona
 6. Promocja łączy się z Kartą Stałego Klienta.
 7. Promocja obowiązuje także przy płatności Kartą Podarunkową.
 8. Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
 9. Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe sklepu Mensa Home lub sklepu internetowego "Mensa Home" zostaną wyczerpane.
 10. Okazanie dowodu zakupu dowolnych produktów na kwotę minimum 1500zł brutto dokonanego w jednym z salonów Mensa Home nie upoważnia do wydania gratisu w innym salonie oraz w innym terminie. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie.
 11. W sklepach Mensa Home nie ma możliwości zwrotu towaru.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

 

 


§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży lub przesłać na adres siedziby firmy: Mensa Home, ul.Balonowa 49,  64-100 Leszno
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.mensahome.eu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.